در راستای تحقق بومی‌سازی دانش و تکنولوژی و تامین نیازهای دانشمندان و محققان میهن عزیزمان ایران،  شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن موفق به ارتقاء محصول نانوجابجاگرپیزو الکتریک یک محوره به دو بعدی و سه بعدی شده است.

این محصول دانشبنیان، با  گام یک نانومتر و پایداری بهتر از یک نانومتر در سه مدل مذکور در دسترس اساتید و محققان گرامی قرار دارد.

 

 

نظرها (0)

CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2022-11-29 00:40:58"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2022-11-29 00:40:58"}}
CAPTCHA