روزنه های ریز دقیق

مدل قطر روزنه تلورانس
PP20 20 3
PP30 30 3
PP40 40 3
PP50 50 3

روزنه های ریز دقیق

Pinholes_PPP
برای بسیاری از کاربردها، مانند تداخل سنجی و هولوگرافی، تغییرات فضایی شدت باریکه لیزر مشکل ساز است. برای این منظور شرکت فتح نور میهن اقدام به ساخت روزنه های ریز دقیق )Precision Pinhole( نموده است که با ترکیب آنها با یک عدسی شیئی و یک عدسی موازی ساز ، یک سیستم پالایه فضایی در دسترس خواهد بود که در واقع به صورت یک فیلتر نویز عمل خواهد کرد.

برای اطلاع از قیمت و خرید

تماس با ما
  • زنجان، پارک علم و فناوری
  • تلفن: +985131234567
  • پست الکترونیک: info@fathoptics.ir
فرم تماس با شما