محمد اولین چهارسوقی

رییس هیئت مدیره


آقای دکتر محمد اولین چهارسوقی رییس هیئت مدیره شرکت دانش‌بنیان فتح نورمیهن می‌باشند. ایشان در سال 1390 از دانشگاه تحصیلات تکمیلی‌علوم پایه زنجان، در مقطع دکتری پیوسته فیزیک فارغ التحصیل شده‌اند. فعالیت ‌های تحقیقاتی ایشان بیشتر در زمینه‌ی تکنیک‌های میکروسکوپی و ماده چگال نرم می‌باشد. ایشان در حال حاضر عضو هیئت‌علمی و مدیر آزمایشگاه میکروسکوپی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می‌باشند.

CAPTCHA