راه‌کارها

چالش فنی شما چیست؟ با ما درمیان بگذارید…

شرکت فتح نور میهن با بیش از ۱۰ سال سابقه در انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و بهره‌گیری از تجربیات متخصصین و اساتید مجرب دانشگاه، آماده ارائه بهترین راهکارهای اپتیکی برای چالش‌های فنی شماست. از مزایای راهکارهای اپتیکی و استفاده از روش‌های نوری می‌توان به دقت بالای آنها، سرعت بالای اندازه‌گیری و تحلیل، اندازه‌گیری از راه دور و اندازه‌گیری غیرمخرب اشاره کرد. این شرکت آماده ارائه راهکارهای اپتیکی در موارد ذیل است:

  • سطح‌سنجی و تعیین پروفایل سه بعدی اجسام با دقت نانومتری مبتنی بر روش‌های تداخل‌سنجی نوری
  • پیاده‌سازی راهکارهای بینایی ماشین برای اتوماسیون و افزایش دقت و سرعت
  • پیاده‌سازی الگوریتم‌های تحلیل تصویر و استخراج داده و اطلاعات
  • تعیین غلظت و نوع مواد شیمیایی، بیولوژیک و آلاینده‌ها
  • اندازه‌گیری‌های جوی برای تعیین میزان آلایندگی و غبار
  • اندازه‌گیری، تعیین و اعمال جابجایی‌های بسیار کوچک در حد میکرمتر و نانومتر
  • فاصله‌سنجی، سرعت‌سنجی و اندازه‌گیری اپتیکی مبتنی بر روش‌های لیزری

تجربیات شرکت در طراحی سیستم‌های اپتیکی

طراحی سیستم‌های اپتیکی با نرم‌افزار زیماکس(Zemax-EE optical design program)
مهندسی معکوس سیستم‌های اپتیکی و تحلیل اجزای مختلف آن
طراحی مکانیک مرتبط با اپتیک طراحی شده و تحلیل سامانه مکانیکی طراحی شده در نرم‌افزار زیماکس
طراحی سیستم‌های روشنایی و بهینه‌سازی به کمک نرم‌افزار
شبیه‌سازی آینه‌های دورنگی و فیلترها و لایه‌های نازک در سیستم‌های اپتیکی
انتشار فیزیکی پرتو و شبیه‌سازی پدیده های موجی از قبیل: پراش، تالبوت، ماره و تداخل
شبیه‌سازی و تحلیل همدوسی فضایی و همدوسی زمانی به صورت همدوسی کامل و همدوسی پاره‌ای
تحلیل MTF سیستم و اثرات آشکارساز واقعی در تعیین MTF دستگاه
شبیه‌سازی تمام سیستم‌های تداخلی و تداخل‌سنجی
طراحی و شبیه‌سازی و تحلیل سیستم‌های اپتیکی غیر هم خط (چشمه‌ها، پرتوشکاف‌ها، beam splitter، پراکننده‌ها)
شبیه‌سازی پراکندگی حجمی «می (mie)» و «ریلی (Rayleigh)»
شبیه‌سازیLED ها و دیگر چشمه‌های پیچیده
شبیه‌سازی پراکندگی اتمسفر توسط پراکندگی ریلی و می و پراکندگی از قطرات آب