میکروماشین کاری

میکروماشین‌کاری به‌عنوان فرآیند جدا کردن مواد با دقت بالا در نظر گرفته می‌شود که قادر است اشکال مختلف بر روی سطح را با دقت میکرونی بدست آورد. مسائل اصلی مورد توجه شامل درک مکانیزم شکل براده، مکانیزم میکروماشین‌کاری، طراحی ابزار با استحکام دینامیکی بهینه، هندسهٔ ابزار برش بهینه، کنترل حرکت و فرایندهایی که با رزولوشن بالای قابل اندازه‌گیری بازرسی می‌شوند و غیره است.