مجموعه آینه اپتیکی

آینه‌های اپتیکی، لایه بازتاب کننده روی سطح خارجی شیشه لایه‌نشانی می‌شود. تفاوت این آینه‌ها نسبت به آینه‌های عادی، میزان صافی سطوح آنها و نوع لایه‌نشانی است.
شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن با تکیه بر دانش فنی داخلی، مجموعه ۶ عددی آینه تخت را به بازار عرضه می‌نماید.