مصاحبه روزنامه فرهیختگان با مدیر عامل شرکت در حاشیه رونمایی دستگاه پروفایلومتر

ندا اظهری، خبرنگار:معمولا هر دانشی برای قرار گرفتن در مسیر درست، به روش یا دستگاهی نیاز دارد که ماهیت وجودی آن را اثبات کند. در فناوری نانو به دلیل پایین بودن مقیاس‌ها، ابزارهای بسیار دقیقی موردنیاز است تا دقیق بودن…