هدایتگر لیزری

برای حفاری تونل، داشتن اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از جهت و موقعیت حفاری بسیار مهم است. از این‌رو به یک سیستمی که بازخورد مداوم، سریع و دقیق از موقعیت و جهت تونل‌زنی داشته باشد، نیاز است. سیستم ناوبری لیزری ساخته شده توسط شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن به دلیل استفاده از روش لیزری به جای روش قطب‌نمای الکترونیکی جهت تعیین سه درجه آزادی این قابلیت را دارد که در طول انجام حفاری، با عملکرد سریع و دقیق به کار حفاری سرعت و دقت ببخشد.