مجموعه عدسی اپتیکی

وجود یک مجموعه عدسی با فاصله کانونی استاندارد و با کم‌ترین میزان ابیراهی از نیازهای ضروری هر آزمایشگاه اپتیک است. بر این اساس، شرکت دانش‌بنیان فتح ‌نور میهن با استفاده از دانش فنی داخلی و نیروهای متخصص خود، مجموعه عدسی‌های کروی یک اینچی شامل ۱۱ عدسی تخت‌کاو و تخت‌کوژ را در دو مدل ساده و همراه با لایه‌نشانی ضد‌بازتاب ارائه می‌کند. همچنین این شرکت آمادگی ارائه خدمات و تولید سفارشی عدسی‌های نوری بر اساس نیاز مشتریان گرامی را دارد.
قطر: 1 اینچ
جنس: BK7
صافی سطح: 4/λ
طول موج: 370 , 780 نانومتر
فاصله کانونی عدسی تخت کاو: ۲۵ , ۳۰ , ۳۵ , ۵۰ , ۷۵ , ۱۰۰ , 25 , 125 میلی متر
فاصله کانونی عدسی تخت کوژ: ۵۰- , ۷۵- , ۱۰۰- , 200 میلی متر