نگهدارنده قابل تنظیم

نحوه قرارگیری قطعات اپتیکی مختلف (مانند انواع آینه، منشور، عدسی استوانهای، باریکه شکن و …) و تنظیم محور نوری آن ها نسبت به محور نوری چیدمان اپتیکی همواره حائز اهمیت است. به منظور تأمین این نیاز، شرکت دانشبنیان فتح نور میهن صفحه نگه دارنده قابل تنظیم را تولید وبه بازار عرضه میکند. این نگه دارنده در دو حالت افقی و عمودی قابل استفاده است. در این محصول، از سه پیچ برنجی تنظیم کننده با گام 500 میکرونی، به منظور تنظیم دقیق محور اصلی قطعه اپتیکی به صورت زاویه های حول دو محور x و y( تیپ و تیلت)و جابجایی قطعه اپتیکی در راستای محور اپتیکی (محور z ) استفاده شده است. همچنین یک بازوی نگه دارنده، به منظور ثابت نگه داشتن قطعه اپتیکی به روی صفحه تعبیه شده است. روکش مات صفحه مانع از بازتاب نورهای ناخواسته در چیدمان اپتیکی می شود که در کاهش میزان نوفه در چیدمان های حساس بسیار مهم و موثر است.

مدل: KMP-A-01
وزن: ۲۲۰ گرم
جنس: آلومینیوم 7000
گام پیچ تنظیم کننده: 500 میکرومتر
نوع روکش: مات
ابعاد: 55 * 55 *40 میلی متر